Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych im. Błogosławionej Karoliny.

 

Stowarzyszenie działa przy parafii pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny Kózki w Rzeszowie i  podejmuje działania w zakresie:
- pomocy materialnej dla dzieci, młodzieży i osób potrzebujących,
- organizowania i prowadzenia wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin ubogich,
- organizowania pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych, zagrożonych patologią społeczną, prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych świetlic, żłobków, przedszkoli i klubów,
- ochrony dzieci przed przemocą fizyczną i psychiczną.