Zastanawiasz się na co oddać 1,5% podatku?

 

Chcesz pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy znaleźli się w

trudnej sytuacji życiowej, wesprzeć organizowanie pomocy dla rodzin ubogich, wielodzietnych?

 

Możesz przekazać na konto naszego stowarzyszenia 1,5% swojego

podatku na działalność pożytku publicznego.

Wystarczy, że rozliczając się z Urzędem Skarbowym wypełnisz
"WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO
NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)":

  1. W rubryce "Nazwa OPP" wpisz: Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju młodzieży Dzieci i Dorosłych im. Bł. Karoliny (PIT-36 - pole 312, PIT-37 - pole 124),
  2. W rubryce "Numer KRS" wpisz: 0000275906(PIT-36 - pole 313, PIT-37
    - pole 125)
  3. W rubryce "Wnioskowana kwota" wpisz kwotę stanowiącą 1,5% podatku.

    Obliczanie 1 proc. nie jest trudne. Należny fiskusowi podatek (PIT-36 - pole 180, PIT-37
    - pole 112) trzeba podzielić przez 100. Tak wyliczoną kwotę wpisujemy w pole 314 w formularzu PIT-36 lub pole 126 w formularzu PIT-37.

  4. Wyślij PIT - Wypełniony formularz składamy osobiście lub wysyłamy do Urzędu Skarbowego. Nie trzeba dołączać do zeznania żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących wpłaty 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego.
To wszystko!

Zadeklarowaną kwotę na konto naszemu Stowarzyszeniu przekaże urząd skarbowy

w terminie do 3 miesięcy.

Dziękujemy Ci za zainteresowanie naszą działalnością i pomoc!


Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 roku zapisami art. 45 ust. 5c-5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 3a-3d ustawy zdnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr. 144, poz. 930 z późn. zm.)